tüketici hakem heyeti dilekçe örneği
T.C.
…………………………….. KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)


Şikâyet Eden :
Adresi :
E- Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen :
Adresi :
Şikâyetin Parasal Değeri :
Şikâyetin Tarihi :
Şikâyetin Konusu :
Açıklamalar : 1-)
2-)
3-)
4-)
İşbu ikame olunan nedenlerden dolayı Sayın Hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.
Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller : Fatura, ödeme belgesi, tanık, bilirkişi incelemesi ve fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle
Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden

(Ad, Soyad ve İmza)

Hiç yorum yok: