basit tasfiyede alacaklıları davet ilanı


T.C.                                                                                                            
…..Müdürlüğü
Dosya no :

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

1- Müflisin adı,soyadı ve ikametgahı :

Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedelleri tasfiye giderlerini koruyamıyacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde (*) alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklıların birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını istiyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218. maddesi gereğince ilan olunur.

(İc.İf.K.218)

İcra ve İflas Memuru
                                                                                                                Mühür ve imza

Yönetmelik  No : 34

NOT : Bu müddet,iflas dairesince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilir.

Hiç yorum yok: