cayma bildirimi dilekçesi


ÖRNEK CAYMA BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ (Devre Tatil Sözleşmesi)

(Muhatab şirketin adı)

Şirketinizle imzalamış olduğum, ....................... tarih ve .................................................. konulu, ......... yıllk devre tatil sözleşmesinden , 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a bağlı olarak çıkarılan, Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle caydığımı bildirir, ödemiş olduğum peşinat ve imzalamış olduğum senet.... . vb.  kıymetli evrakın, tarafıma ya da belirtmiş olduğum adrese teslim edilmesini talep ederim.

Ad, Soyad
Tarih
İmza

Adres:

Hiç yorum yok: