velayetin nez'i


…………… ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,
(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Velayeti davalıya bırakılan müşterek çocukların velayetinin anadan alınarak müvekkile verilmesi  talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Davalı ile müvekkilim, ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……. tarihli ve ……/…E., …../…K., sayılı kararı ile boşanmışlar, bu boşanma kararında müşterek çocuklar, ………… doğumlu …….. ile ……………. doğumlu ……..' in velayeti davalı anneye verilmiştir.
2. Davalı anne, bir başkasıyla resmi nikahsız yaşamaktadır. Davalı velayeti altında bulunan çocuklara gerekli özeni göstermediği gibi, velayet hakkını kötüye kullanmaktadır. Şu anda beraber yaşadığı şahsın çocukları dövmesini, onlara kötü muamelede bulunmasını, silah çekerek tehdit etmesini, yüzlerine karşı sövmesini, okuldan alıkoyup çalıştırarak ellerinden paralarını almasını, evde köle gibi kullanmasını engellememekte veya engelleyememektedir. Birlikte yaşadığı adamın başka karısından olma küçük çocuklarına bakmak zorunda bırakmaktadır.
3. Davalı çok kötü bir evde kalmakta olup ortam çocukların sağlığını tehdit eder vaziyettedir. Ayrıca aynı ortamda teyzesinin kötü alışkanlık sahibi olan çocuklarıyla arkadaşlık yapmak zorunda kalmaktadırlar. Çocuklara teyzesinin kızı süt diye kandırarak alkollü içki içirmiştir.
4. Davalının gayri ahlaki yaşantısı çocuklara kötü yansımaktadır. Okullarında çocuklara bu nedenle piç diye hitap etmektedirler.
5. Bu nedenle söz konusu yaşantıya artık dayanamayan küçüklerden …… babasının (müvekkilimin) yanına sığınmıştır.
6. ………'in eğitim özgürlüğü engellenmiş, sınıfta kaldı gerekçesiyle İlköğretim …. sınıftan itibaren okula gönderilmemiştir. Oysa gerçekte başarılı olup sınıfta kalmamıştır. Şu anda eğitimine müvekkilimin yanından devam etmektedir. Halen müvekkilin yanında bulunan küçük ………..'in velayetinin müvekkilimde (babada) olmamasından dolayı eğitiminin yarıda kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle Sezen'in öncelikle babasının yanında kalması hususunda ihtiyati tedbir kararı talep ediyoruz.
7. Velayet hakkını kötü kullanan davalıdan (anadan) küçük ……. ve ………'nin velayetinin alınarak müvekkilime (babaya) verilmesine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ………… tarihli ve …../…E., ……/…K., sayılı kararı, ………'e ait öğrenim belgesi, Nüfus kaydı, Tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarda arz ettiğimiz nedenlerle ve Re'sen rastlanacak sair sebeplere davamızın kabulü ile;
1.) Öncelikle Öğrenimi yarıda kalmaması için küçük ………'in babasının yanında kalmaya devamı konusunda İhtiyati Tedbir kararı  verilmesine;
2.) Müşterek çocuklar küçük …… ve ……..'in velayetinin davalı anneden alınarak müvekkilime (babaya) verilmesine;
3.) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim..

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. ………………..
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ….... tarihli ve …../…E., …../…K., sayılı boşanma kararı
3.) ……..'e ait öğrenim belgesi,
4.) Vukuatlı Nüfus kaydı örneği

Hiç yorum yok: