anlaşmalı boşanma dilekçe örneği……………  AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NEDAVACI                                : ……………. ( TC Kimlik …………..)

                                               ……………….. /.............

VEKİLİ                                 :                              

DAVALI                                : ……………. (TC Kimlik ……………..)

                                                 …………………. / İstanbul

VEKİLİ                                  :        

……… / İstanbul

DAVA KONUSU                  : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmlı Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-                 Şahsım ile davalı evli olup, evlilik kaydımız, …….. İli, ………. İlçesi, …………, …. Cilt No, ……..Kütük No, ….. Sayfa No.dadır. Davalı ile olan evliliğimizden …..ile ……/............/........ isimli müşterek 3 çocuğumuz bulunmaktadır.

2-                 Şahsım ile davalı arasında, evlendiğimizden beri var olan karakter uyumsuzluğu, 3
çocuğumuz olmasına ve evlendiğimizden bu yana .... yıl geçmesine rağmen bir türlü giderilememiştir

3-                 çocuklarımız ve kendimizin menfaatlerini düşünerek boşanmaya karar verdik. davalı eşimde boşanmayı kabul etmektedir .

4-                 İşbu sebeplerle, ekteki protokolde sunmuş olduğumuz boşanmamızın doğuracağı mali sonuçları ve çocuklarımızın durumunu belirtir anlaşmayı göz önünde tutarak davalı ile boşanmamıza karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.HUKUKİ SEBEPLER          : MK 166/3, HUMK ve sair yasal deliller.

DELİLLER                           : Nüfus Kayıtları, Protokol ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah ettiğim sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden ……….20 tarihli protokol de göz önünde bulundurularak, davalı ile boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……….                                                                                                                 Davacı veya vekili

EK:

1-                 Nüfus kaydı,

2-                 Yapılan protokol


*********************************************************************************
(not: protokol ayrı sözleşmeden ayrı bir ekte sunulmalıdır)

                                                    ANLAŞMA


Bir tarafta .............. ile diğer tarafta .........., "ANLAŞMALI BOŞANMA" taleplerine ek olarak işbu anlaşmayı birlikte düzenleyip imzalamışlardır .

  1) Halen kiracı olarak ikamet ettiğimiz dairede ....... ikamet etmeye devam edecek ve dairede bulunan ev eşyaları O'nun olacaktır.
  2) ..............., saece keni şahsi eşyaları O'nun olacaktır
  3) Bu evlilikten olma çocukların velayeti annesi ............... 'da kalacaktır .
  4) Babaları çocukları milli bayram günleri ve dini bayraların 2. ve 3. günleri yanına alacaktır.
  Bu günler haricinde çocuklarla görüşmek istediği takirde anneleri ............'a bir gün önceen telefonla haber verip istediğini bildirecektir .
  5) ........, çocukları ........., ............ ve .........'nın eğitim ve bakım giderleri için  her ay ............. -tl.
(.............lira ) verecektir. Bu meblağ , her yıl çocuğun ihtiyaçlarına ve babasının gelir durumuna göre artırılacaktır.
  6) ................., boşanmadan sonra kendi "kızlık soyadı ..............."nı kullanacaktır .

                                                                                                       ..../.../...

(ad soyad imza)                                                                             (ad soyad imza)

*********************************************************************************

    HATIRLATMA 


 * DAVA EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİ VEYA DAVADAN ÖNCE SON DEFA 6 AY BİRLİKTE OTURDUKLARI YER AİLE MAHKEMESİ YOKSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILIR


 DAVANIN ŞARTLARI ŞUNLARDIR ;
 A) EVLİLİK EN AZ 1 YIL SÜRMÜŞ OLMALI
B) EŞLER BİRLİKTE DAVA AÇMIŞ  VEYA BİRİNİN AÇTIĞI DAVAYI DİĞERİ KABUL ETMİŞ OLMALI
C) TARAFLAR BİZZAT MAHKEMEDE BULUNMALIDIR .  Hiç yorum yok: