tüketici hakem heyetine şikayet dilekçesi örneği

...................… KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NAŞİKAYET EDEN :

VEKİLİ :

ŞİKAYET EDİLEN :

KONU : (misal: Abonelik Sözleşmesinin) feshi talebiAÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … firması ile televizyon yayını hakkında abonelik sözleşmesi yapmıştır.
2-) Müvekkilim bir süre sonra yayınlarda kalitenin düşmesi şikayeti nedeniyle yayıncı firmayı uyarmış olmasına rağmen yayınlarda bir iyileştirme yapılmamıştır. Bunun üzerine müvekkilim sözleşmeye son verdiğine dair … Noterliği …/…/… ve …/… yevmiye nolu ihtarı yayıncı firmaya göndermiştir. Yayıncı firma 7 günlük sürede sözleşmeyi feshetmediği gibi müvekkilimin … Bankası’ndaki hesabından …TL. kesinti yapmıştır.

3-) Bu nedenle, sözleşmenin iptali için işbu talepte bulunulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4077 S. K. m. 11/A, 22 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Fatura, fiş, firma ile yapılan yazışmalar ve şikayetler ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinde yapılan abonelik sözleşmesinin iptalini, ..TL.’lik kesintinin müvekkilime iadesini, saygıyla arz ve talep ederim

. …/…/…

Şikayetçi Vekili
Av.

Hiç yorum yok: