tapu kayıt isteme talebi

....

T.C.
.... İcra
Müdürlüğü


Borçlu/lar : ....
....
....
....

Tapu Kaydı :

Borçlunun, yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazının tüm şerh ve takyidatları ile tapu kayıt örneği ve çapının Tapu Müdürlüğü'nden istenmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince anılan taşınmazın üzerindeki takyidatları da içerecek şekilde tapu kayıt örneği ile çapının Müdürlüğümüze gönderilmesi ve neticeden bilgi verilmesi rica olunur.
İcra Müdür Yrd.

Hiç yorum yok: