Banka Yıllık Üyelik Ücretine İtiraz Dilekçe Örneği…………….. Bankası Genel Müdürlüğü'ne,Konu :Kredi kart yıllık ücreti
…………….. nolu kredi kart hamiliyim. …../……./.......... son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …..... , ... TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.  Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.Adı, Soyadı

İmza

Hiç yorum yok: