yargıtay cumhuriyet başsavcılığına itiraz talebi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
DOSYA NO : / Esas - / Karar

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ
İTİRAZINI TALEP EDEN SANIK :

VEKİLİ :

İTİRAZ EDİLMESİ İSTENEN KARAR :.....Ceza Mahkemesi'nce verilen // tarih,/Esas -/karar sayılı mahkumiyet hükmünü onayan Yargıtay . Ceza dairesinin //tarih ve/Karar sayılı kararı.

A Ç I K L A M A L A R :

...(kısaca olayın izahı)Yerel Mahkeme ....biçiminde hüküm kurmuş Yargıtay . CD. Başkanlığı ise kararı onaylamıştır. Buna göre;
1) Temyiz dilekçelerimizde ve duruşmasında arz ve izah ettiğimiz halde müvekkil sanık hakkında TCK. 52,51/2 vs maddesinin uygulanmasını talep ettiğimiz halde ve dosyadaki tüm deliller savunmalarımızı doğrularken hükümde TCK. hükmü göz önüne alınmamış ve gerekçe gösterilmeksizin ve tartışılmaksızın hüküm verilmiştir. Bu itibarla CMUK 322/4 maddesi uyarınca Sayın Cumhuriyet Başsavcımızın Ceza Genel Kuruluna İtiraz etmesini talep etme gereğimiz hasıl olmuştur. Nitekim;

.....(savunmayı doğrulayan deliller kısaca anlatılacak...)

SONUÇ VE İSTEK:

Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve re'sen görüp gözetilecek sebepler karşısında yukarıda belirtilen Yerel Mahkeme hükmünü onaylayan Yargıtay . Ceza Dairesinin kararına Ceza Genel Kurulunda itiraz edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. / /


YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ
İTİRAZINI DİLEYEN SANIK VEKİLİ
Av.

Hiç yorum yok: