tespit davası

………. …SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

TESPİT İSTEYEN :


VEKİLİ :


ALEYHİNE TESPİT
İSTENENLER :TESPİT NEDENLERİ :
1. Aleyhine tespit istenilen şahıslar ……….. ….. Cad. …… Sk. ta bulunan müvekkil ……. ……. Sitesi yönetiminin ………. ile ………… tarihleri arasında görev yapan önceki yönetim kurulunu oluşturan kişilerdir.
2. ……………. günü yapılan toplantı ile aleyhine tespit istenilenler görevden alınmış, hesapları ibra edilmemiş, haklarında hukuki yollara başvurulması kararı alınmıştır. Aleyhine tespit istenilen şahıslar görev yaptıkları süre içerisinde aidat toplamış, mülkiyeti siteye ait mecurların kiralarını toplamış ve yine siteye ait inşaat direklerinin satışını yaparak parasını tahsil etmişlerdir.
3. Aleyhine tespit istenenler sitenin içerisinde mevcut olan betonlanmış yollara ve blok kenarlarına karo döşetmiş, projeye aykırı olarak halı yıkama yeri, …. ve ….. Blok arasına kamelya yapmış, …. Bloğun altındaki sığınağa inşaat yapmışlardır.
4. Aleyhine tespit istenenler site genel kurul toplantısında rapor sunmamış ve hesapların incelenmesini engellemiş ve halen hesapları, defter ve belgeleri teslim etmemişlerdir.
5. İleride açılacak davalara esas olmak üzere: Aleyhine tespit istenilen şahıslarca imalatı yaptırılan botanlanmış site içi yollara ve blok kenarlarına döşenen karoların niteliği ve miktarı ile imalatın yapıldığı ……… yılı …….-……. dönemi fiyatları ile toplam maliyetinin ne kadar olduğunun; aleyhine tespit istenenlerce projede mevcut olmamasına rağmen yaptırılan halı yıkama yeri, ... ve …. Blok arasına yapılan kamelyanın, ….. Blok bodrumunda bulunan sığınağa inşaat yapılmasının projeye ve imara uygun olup olmadığının tespit edilmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : BK, MK. ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : Genel kurul toplantı tutanağı, keşif, proje, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Sitenin betonu önceden atılmış bulunan yollara döşenen karoların miktarı, kalitesi, ……….. yılı itibariyle maliyetinin, adet blok etrafına döşenen karoların miktarı, kalitesi ve ……….. yılı itibariyle maliyetinin, halı yıkama mahalli, ….. Blok bodrumunda bulunan sığınakta yapılan inşaatın ve …..Blok ile ……Blok arasında yapılan kamelyanın projeye uygun olup olmadığının tespitine, tüm masraflar ile vekalet ücretinin aleyhine tespit istenilenlere yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

 ……/……/…
Vekili
Av. ……………..
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Hiç yorum yok: