suç duyurusu

…………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İLGİ : ……….. Asliye Ticaret Mahkemesinin ……/…Esas sayılı İflas Davasına sunulan rapor.

Tasfiyesinin açılmasına karar verilen ……………………….. AŞ ve onunla ilgili kişilerin 35 sayılı KHK, 2644 sayılı Kanun ve İcra ve İflas Kanununa aykırı işlemlerinin tesbit edildiği, ekli …../…/……. tarihli bilirkişi raporu ile anlaşıldığından, adı geçenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması dava açılması halinde iddianamenin, dava açılmaması halinde ise takipsizlik kararının bir örneğinin Mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur.

……/……/………

Hakim

NOT :
1. ……/…/…….. tarihli bilirkişi raporu ve

Hiç yorum yok: