maaş haczinin fekki

………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : ………. İcra Müdürlüğünün ……./… Esas sayılı takip dosyasından hacizle kesilen maaş.

Dosyamıza borçlu ………….'ın maaşına (alacaklarına) konulan haczin işbu dosyamıza şamil olmak üzere fekkine ve kesilmiş para varsa kendisine iadesine karar verilmiştir.
Karar gereğince işlem yapılması rica olunur.

……/……/……

İcra Müdürü