temyiz dilekçesi örneğiYARGITAY İLGİLİHUKUK DAİRESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
  ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNE

  DOSYA NU: 2015/637

  TEMYİZ EDEN: Sadri Alışık - Leonard Nimoy

  VEKİLİ: Av. Haşim İptenalır

  DAVALI: Behlül Kaçar, Fatmagül Suçsuz

  VEKİLİ: Av. Masum Bilir

  KONU: Temyiz talebinin kabulü ile Ankara 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/637 E
ve 2013/560 K numaralı05/07/2013tarihli kararın temyizen bozulması talebidir.

TEMYİZ NEDENLERİ:……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
  HUKUKİ NEDENLER:…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

  SONUÇ VE İSTEM: Sunulan ve resen görülecek sebeplerle Ankara 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2015/637 E.sayılı dosyasından verilen kararın görev yönünen ve esastan
BOZULMASINA karar verilmesini arz ediyoruz.
Tarih

TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ
Av. Haşim İptenalır