ıslah dilekçesi……….'NCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE


DOSYA NO :        /

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN
DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA KONUSU :ISLÂH TALEBİDİR.

HUKUKSAL NEDENLER :HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DAVAYA KATMA NEDENLERİ:Dava dilekçemizdeki   talebimizin    şeklinde düzeltilmesini...

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda izah olunan nedenlerle,istemimizin kabul edilerek dava dilekçemizin arz edilen biçimde ıslâhını saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz.  .../../.....EKİ :PTT Tebligat pulları                                                          DAVACI VEKİLİ
                                                                                                   Av. ………