şahsi dava örneği


…………..SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DOSYA ESAS NO. : .

ŞAHSİ DAVACI : .

VEKİLİ : .

SANIK : .

MÜSNET SUÇ : Hakaret

MÜSNET
SUÇ TARİHİ : ../…/……

T.KONUSU : Sanık hakkında şikayet ve delillerimizi sunuyoruz.

AÇIKLAMALAR :
1 Vekil eden ………….. ile halen resmen evlidirler. Ancak, ../…./….. tarihinden bugüne ayrı yaşmaktadırlar. Bu evliliğin sona ermesi için açılan davalar da henüz devam etmektedir.
2 Vekil eden hakkında bir takım haberler gazetelerde çıkınca yakınılan …………….. ile ilgili olarak …./…../……. tarihli ……….t Gazetesi'nin ….nci ve ….ci sahibelerinde  "… …………………… Savundu" başlıklı haberde, kendisinin ismi geçmemesi ve hatta taraf olmamasına rağmen vekil eden hakkında: [...Eski Başbakan Yardımcısı, yılların siyaset adamı ………………. , özel kalem müdiresini savunurken, ………. eşini 'dengesizlik ve yalancılıkla' suçladı. ……..l şunları söyledi: "Alçakça, rezil bir iftira. Yaşayanda alçakça yaşıyor. Yüzde biri doğru ise kör olayım. Başvuru da çelişki dolu ."  ...]  demiştir.
3 Bu beyanlar haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmış "hakaret ve sövme" kasdı taşımaktadır. Ayrıca bu kişi  vekil edenin amiri olmadığı gibi vekili de değildir. Bu nedenle yukarıdaki belirttiğimiz şahıstan şikayetçiyiz, cezalandırılmasını istiyoruz.
4 Yukarıdaki nedenlerle ………………. Başsavcılığı'na yaztığımız …... ………… sayılı şikayetimiz sonucu takipsizlik kararı verilmiştir. Buna ilişkin karar sureti ektedir. 08 ŞUBAT 2000

Şikayetçi ………… Vekili:
Av. …………..


EK
A-(Vekaletname sureti)
B-(Hürriyet Gazetesi 09.10.99 tarihli sureti)