miras taksimi sözleşmesi örneği


DÜZENLEME ŞEKLİNDE MİRASÇILARIN ARASINDA MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI ) SÖZLEŞMESİ


........... ..............ve ........ .......... söze başladılar : “ murisimizden bize intikal eden mallar arasında rızaen yaptığımız taksim sonunda ...Pafta .... Parsel .... Ada numaralı dairenin ....... .........'e; .... Pafta ... Parsel ... Ada numaralı tarlanın ....... .........'e; ...Pafta .... Parsel .... Ada numaralı fındık bahçesinin ....... ........'e ve ...Pafta .... Parsel .... Ada numaralı dairenin ..... .....'e isabet ettiğini, bunların adlarımıza tapuya kaydedilmesini kabul ettiğimizi bildiririz “ diye sözlerini bitirdiler.