kayyım tayini


ANKARA SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI :

VEKİLİ : Av

DAVALI Hasımsız

K O N U Kayyım atanması talebidir

OLAYLAR : Vekil edenin çocuğu .Tic.Ltd.Şti.nin % paylarına sahip ortağıdır.
Vekil edenin çocuğu............... olup müvekkilimin velayeti altındadır.
Vekil edenin çocuğu ile ortak oldukları
şirketteki işlerinin idaresi ve hukuki işlemlerin yapılabilmesi için bir kayyıma ihtiyaç bulunmaktadır.
arz ve ifade edilen nedenlerle vekalet edilenin çocuklarının şirketteki işlerinin idare ve ifası sebebi ile kayyım olarak atanması için mahkemenize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK.,HMK., İlgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kaydı ve her türlü yasal delil.

TALEP: Yukarıda arzedilen nedenlerle; vekil edenin çocuğunun ortak olduğu şirketteki hisselerinin idaresi ve her türlü idare ve hukuki işlemlerin ifası nedeniyle vekil edenin kayyım olarak atanmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

.../.../...

Davacı Vekili
Av.