ihtiyati tedbir konulması ( tapuda )


……….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İhtiyati tedbir isteyen davacı …………….. tarafından davalı ………… aleyhine ihtiyati tedbir kararı istenmiş olmakla;
……….. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen …./…../…… tarih ve ……./… D.İş Esas, ……../… Karar sayılı karardan bir örnek ekte gönderilmiştir.
Karar gereğinin yapılması rica olunur.

……/……/…..…

İnfaz Memuru

NOT : …… Asliye Hukuk Hakimliğinin verilen …/…./…… tarih ve ………./… D.iş, Esas ……../… Karar sayılı kararı.