gayrimenkul haczinin kaldırılması


……… TAPU SİCİL  MÜDÜRLÜĞÜ'NE


İLGİ : …../…../….. Tarih ve ……./… Esas dosya sayılı yazımız


…………….. Bankası AŞ.'ye borçlu olan ……….'nın borcundan dolayı ekte sunmuş olduğumuz …../…./…. tarih ve ……./… Esas dosya sayılı yazımız gereği …./…/……. tarih ve ……yevmiye, …./….. haciz şerhini havi haczin dosyamıza şamil olmak üzere kaldırılmasına karar verilmiştir.
Gereği bilgilerinize rica olunur.

……/……/…..

İcra Müdürü
NOT : 1.) …./…/…. tarih ve ……./… Esas dosya sayılı yazımız ektedir.