dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi


.............................SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DOSYA NO             :.......

DAVACI                      :.......

VEKİLİ                        :.......

DAVALI                       :.......

VEKİLİ                        :.......

KONU                          : Davanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1-Mahkemenizce  yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak Görevsizlik kararı verilmiştir.

2-Taraflara tebliğ edilen Görevsizlik kararı   kesinleşmiştir.

3-Dosyanın görevli ....... gönderilmesini istemekteyiz.

İSTEM SONUCU         :
Açıklanan nedenler ile ....... tarih ve ....... Karar sayılı kararı ile Görevsizlik nedeni ile reddettiği dava dosyasının görevli olan ....... gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
    Av………….……