dava dosya kapağı

DAVA DOSYASI ÖRNEĞİ
Dava dosyasının kapağı:

Dava dosyası kapağı (ön yüz)

T.C.
  Ankara 19. Hukuk Mahkemesi

  Esas No: 2012/345
  5/7/2012…/…/…… …/…/…… …/…/…… …/…/…… …/…/……

Davanın mevzuu = Alacak

DAVACI Vekili DAVALI Vekili
Kemal Sunal, Mahi Devran, Gülhan Kaçar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dava dosyası kapağı (arka yüz)


DOSYADA BULUNAN KÂĞITLAR

Sıra Tarihi Özeti Sıra Tarihi Özeti
  01 05/03/2012 Dava Dilekçesi
  02 19/03/2012 Harç Belgesi
  03 25/06/2012 Temyiz Dilekçesi