anlaşmalı boşanma dilekçe örneği

    .......................NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
DELİLLER : boşanma konusunda protokol, aile nüfus kaydı, her türlü delil
DAVA KONUSU : anlaşmalı boşanma talep ve davası

AÇIKLAMA:
1 - müvekkilimiz ve eşi .../.../... tarihinden beri evli bulunmaktadır. Bu evlilikten .../.../... doğumlu ..... isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.
2 - ancak eşler evlendikleri günden beri uyum sağlayamamış nihayetinde müşterek hayatları çekilmez hale gelmiştir. bu nedenle evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünememektedir.
3 - davalı eş dahi boşanmayı kabul etmektedir . halihazırda .../.../... tarihli bir protokol yapılarak boşanmanın mali sonuçları ve çocuğun velayet durumu hakkında anlaşmaya varılmıştır .
4- protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır. bu itibar ile medeni kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP:
davalı eşte boşanmayı kabul ettiğinden .../.../... tarihli ekte mevcut protokolde göz önünde bulundurularak tarafların boşanmalarına yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini bilvekale talep ve dava ederiz .


tarih .../.../...
DAVACI VEKİLİ:
Av. .........EKLER:
1 - Nüfus kaydı
2 - Protokol
3 - (2) tebligat zarfı ve puluhttp://ankarahukuk.wordpress.com/category/dilekce-ornekleri/page/3/