arsa payının düzeltilmesi talep örneği


......... SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE
   DAVACI   :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONUSU : Arsa payının düzeltilmesi talebidir.

OLAYLAR :

1) Müvekkil ........ adresinde bulunan imarın .......ada ve ........ parselinde kayıtlı olan apartmanın bağımsız bölümün malikidir.
 2) Müvekkilin maliki olduğu dairenin arsa payı, hatalı olarak hesap edilmiş ve tapuya hatalı bir şekilde kaydedilmiştir. Hatta bazı dairelerin dahi arsa payı yanlış hesap edilmiştir.
 3) Apartmanın arsa payındaki yalnışlıklara bazı hukuki sorunlara yol açmakta olduğundan dava açma gereği doğmuştur. 

HUKUKSAL NEDENLER  : 634 s. K. BK. MK. HMK. sair mevzuat. 

DELİLLER : Yönetim Planı, karar defteri, sair delail.

İSTEM SONUCU : Yukarıda sunulan nedenlerle müvekkile isabet eden ........ nolu arsa payının düzeltilerek tapuya kaydını saygıyla bilvekale dilerim.

                                    DAVACI VEKİLİ

  EKİ  : Onanmış vekaletname örneği