ağır ceza mahkemesi takipsizlik kararına itiraz örneği


………….…AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,TAKİPSİZLİK KARARINA
İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİLER ;


1),
.
2.),

VEKİLİ :

SANIKLAR : 1,
.

İTİRAZ OLUNAN KARAR : Ankara C.Başsavcılığının …………….. gün ………… Hz. …………. K.s. takipsizlik kararı.

İTİRAZLARIMIZ :
1. Sanıklar ……….. İli, ………. İlçesi 333. Sokakta bulunan ……. Sitesi yönetim ve denetim kurulu üyeleri iken ……… günü yapılan genel kurul toplantısı ile görevlerine son verilmiştir.
2. Yapılan seçimlerde bizlerinde içinde yer aldığı yeni yönetim ve denetim kurulu oluşturulmuş ,sanıkların raporları kabul edilmemiş, hesapları ibra edilmemiş ve hukuki yollara müracaat edilmesine karar verilmiştir.
3. Seçimlerin sonunda sanıklara yönetime ait tüm defter ve belgelerin teslim edilmesi için ihtar çekilmiş, sanıklar defter ve belgeleri teslim etmemişlerdir. Bunun üzerine tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuş, fakat itiraz edilen takipsizlik kararı verilmiştir.
4. Sanıklar, …………… tarihli toplantıda alınan kararların iptali hususunda hiçbir hukuki yola müracaat etmiş değildir. C.Başsavcılığı sanıkların mücerret beyanı ile karara itiraz edilmiş olduğunu kabul ederek takipsizlik kararını vermiştir. Oysa sanıklar hem emniyeti suistimal hem de görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş olup cezalandırılmaları için kamu davası açılması gerekmektedir.

SONUÇ ve TALEP : Arz edilen nedenlerle ………. C.Başsavcılığının ………… tarih ………. Hz. ……….. Karar sayılı takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesini arz ederiz.

  ……/……/...…
  Müştekiler Vekili
  Av.
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.