araç haciz fekki

T.C.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ   TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Alacaklı
:

Vekili
:

BORÇLU
:

Adresi
:
 -  -
PLAKA NO.
:
   Plaka sayılı vasıta.
                       
                                         
               Yukarıda yazılı olan borçlunun dosyamıza borcu sebebiyle yine yukarıda yazılı olan ve kaydına haciz konulmuş olan VASITA üzerindeki haczin, bu dosyamıza şamil olmak üzere fekkine karar verilmiştir.

               Karar gereğinin ifası ile neticeden bilgi verilmesi Karar gereğince işlem yapılarak neticeden bilgi verilmesi rica olunur.


                                                                                   İcra Müdürü                  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                      Alacaklı vekili geldi.
Borçlunun aşağıda Plakaları yazılı VASITA üzerindeki dosyamız haczinin fekkine karar verilerek gereği için  Trafik Md.lüğüne müzekkere  yazılmasını talep ederim dedi,imzası alındı.


PLAKA NO.
:
   Plaka no.lu vasıta.

                                                                                                             Alacaklı vekili

  


KARAR:                           

taahhüdü ihlal                
…………NE


Müşteki                   :   -
 
   
VEKİLİ                   : -Adres antette.

Sanık (Borçlu)       :                                     

 -

SUÇ                        :  Taahhüdü İhlal.


DAVA KONUSU      :  İ.İ.K. Mad. 340 gereğince Taahhüdünü İhlal eden borçlunun 3 AYA
                                         kadar Tazyik Hapsiyle cezalandırılması talebidir.
                            
AÇIKLAMALAR      :  
           
                      Sanık, aleyhine yapılan icra takibinde borcunu dosyada yazılı olduğu şekilde ödeyeceğini taahhüt etmiş ve bu talebi alacaklı vekili tarafından kabulüne rağmen borç taahhüt tarihinde  ödenmemiştir.
                          
                    Sanığın    (31.5.2005 tarih   ve     5358 no.lu    Kanunla değişen   İ.İ.K. nun 340. maddesi uyarınca )    3 AYA   kadar tazyik Hapsiyle tecziyesi için işbu şikayetin yapılmasına zaruret hasıl olmuştur.


HUKUKİ DAYANAK  :   İ.İ.K.md.340 ve ilgili mevzuat hükümleri

İSBAT ARAÇLARI    :
 İcra Müdürlüğü’nün  esas sayılı dosyası vs. kanuni deliller.
   
NETİCE-İ TALEP      :  Yukarıda arz olunan nedenlerle Taahhüdü İhlal suçunu işleyen sanığın 3 AY Tazyik Hapsiyle tecziyesi ile avukatlık ücreti ve  yargılama giderlerinin kendisine yükletilmesini bilvekale arz ve  talep ederim.
                  
                 
Davacı vekili


taşınmaz haciz fekki


T.C.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


  TAPU SİCİL  MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İlgi:   tarih ve   yevmiye sayılı .....


Alacaklı
:

Vekili
:

BORÇLU
:

Adresi
:
 -  -
TAPU KAYDI
:
 
                     
                  Yukarıda yazılı olan borçlunun borcu sebebiyle, yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine konulan haczin, dosyamıza şamil olmak üzere Fekkine karar verilmiştir.

               Karar gereğinin ifası neticeden bilgi verilmesi rica olunur.


                                                                                İcra Müdürü                  

 


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                      Alacaklı vekili geldi.
Borçlunun aşağıda Tapu Bilgileri yazılı taşınmaz üzerindeki dosyamız haczinin FEKKİ ile gereği için gerekli tezkerenin  yazılmasını talep ederim dedi,imzası alındı.

TAPU KAYDI
:
   Bulunan taşınmaz.

                                                                                                             Alacaklı vekili

  


KARAR:                           

yenileme talebi                
........................ MAHKEMESİNE


Dosya No.:DAVACI                  :  


VEKİLİ                   :
Av.  –Adres antette.
DAVALI                  :

VEKİLİ                   :

T.KONUSU                :     YENİLEME TALEBİDİR.

                                            Sayın Mahkemenizin yukarıda dosya no.su yazılı olan davanın   günlü   duruşmasında,   HUMK.nun   409.  maddesi  gereğince  yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.
                                           Davamızı yeniliyor, kaldığı yerden devamı için duruşma tensibi ile  taraflara  duruşma gününü  bildirir  davetiye  tebliğine  karar verilmesini saygıyla bilvekâle  arz ve talep ederim.

EKİ : Tebliğ pulu, tebliğ Zarfı.
               
                 
 vekili


Av.temyizden feragat dilekçesi

………………. MAHKEMESİNE


Dosya No.:
KONUSU                  :  TEMYİZDEN FERAGATTİR.


                                            Sayın Mahkemenizdeki mezkûr davayla ilgili olarak  tarihinde verilmiş olan  mütedair kararını TEMYİZ ETMEYECEĞİMİZİ bildiren işbu TEMYİZDEN FERAGAT dilekçemizi Sayın Mahkemeye saygı ile sunarım.Vekili
Av.


şikayet örneği

                               ...................... CUMHURİYET SAVCILIĞINA


                                                                                                         ........... /...........
                                                           Gönderilmek Üzere
                                                          
                                  .................. CUMHURİYET SAVCILIĞINA
                                              


                                                                                              YAKALAMA TALEPLİDİR

MÜŞTEKİ                 :........................ (tc no.)
                                    ...................... cd.No: ............/............
VEKİLİ                     : Av................
ŞÜPHELİLER                  : .............. (................)   Tel:.................
                                    ............ Mh........sk. ........... No................( .............................da görülmüş )
                                                ..............
                                                  .......................... (.......................... Görülmüş)

OLAYLAR                :

                                   Şüpheli .................................................... Ceyhan  ................ yanında  faaliyet halinde olan tanıdığı  esnafı  dolandırmak için öncelikle .................  adınada bir işyeri açmışlar,ve işyerini yoğun çalışan bir yer gibi başkal kişilerden dolandırmak suretiyle aldıkları paralarla göstermişlerdir.
 Kendilerini 2 yıl gibi bir süre esnafa iyi göstermek için sessiz kalan şüpheliler 2 yıl sonunda  harekete geçmişler ve şüphelilerden ...............   kendisi gibi esnaf olan   ve işyerlerinin yakın olması nedeniyle tanıdığı tanık .................’ye  suçun işlendiği ............’da işlettiği ............  olan işletmesini  büyüterek şirket kuracağını   aynı zamanda kayınbiraderinin ....................Olduğunu vermiş olduğu veya bulacağı paranın sahibin zarara uğratmayacağını ortakları ve  kendisinin   kuracağı şirket için kredi kullanmak istemediğini   kendisine borç para vermesi ve bulması hatta kredi kartı vermesi  durumunda ortak edeceği vaadi ile kandırmıştır.
Önceleri bu vaade inanmayan................. şüpheli ................’in ısrarı sonrası şüpheli hakkında bir araştırma yapmış ve gerek şüphelinin yaşamı ,gerek işyerinin işleyişi ve ............................ şüphelinin yakını  olduğu teyidi sonrası şüpheli ile ortak olmuş ve halasının oğlu olan   yeni emekli olaması nedeniyle parası olduğunu bildiği ...........................’e de şüphelinin anlattığını anlatmıştır.
Müvekkil ilk teklif edildiğinde benim işim olamaz şirketle diyerek teklifi geri çevirmiştir.ancak ;
Müvekkilde para olduğunu düşünen şüpheli Erkan Eker, müvekkilin peşini bırakmamış dayısının oğlu olan tanık .........................’ninde borç para verdiğini hatta kredi kartını verdiğini öğrenene müvekkil dayısının oğlu ve şüphelinin ısrarı sonrası  şüphelinin istediği,............ TL  ............ tarihinde ..................’in hesabına havale yapmış,  ( ek-1)
Müvekkilin kredi kartını da alan şüpheli ......... tarihinde  .............. TL miktarı da kredi kartından   çekmiştir.

Kredi kartını geri alan müvekkil şirketin ne durumda olduğunu öğrenmek için kredi kartını aldıktan bir gün sonra  dayısın oğlu ve tanık olan .................’nin yanına gittiğinde dolandırıldığını anlamıştır.
Hemen şikayet için Emniyet müdürlüğüne giden Müvekkil  burada aynı kişi tarafından dolandırılan yüzlerce kişi ile karşılaşmışlardır.
Ancak müvekkil emniyet müdürlüğüne yapacağı şikayet  müvekkili dolandıran   .......................’ın eniştesi  Olması nedeniyle polis memurları kanalı ile engellenmiştir.
Polis memurları müvekkil ve şikayet edecekleri şikayet etmeleri halinde haklarında tefecilik sebebiyle dava açılacağı tehdidinde bulunmuşlar ve müvekkili korkutarak emniyet müdürlüğüne başvurusunu engellemişlerdir.
Hatta başvuranlara başvuru sona erdi gibi gerekçelerle başvuruların  çoğunun başvurusunu almamışlardır.  
İş bu olayda organize bir dolandırıcılık olup,  şüpheli ............................. ‘gücü ve esnafa olduğu için vermiş olduğu güvenle müvekkili dolandırmış,............. şikayet edilmesini engelleyerek dolandırıcıları korumaktadır.


                                                                                              TANIK

..........................         : ................................................


SONUÇ                     : Yukarıda açıklanan  ve resen gözetilecek  nedenlerle  organaize olarak müvekkili dolandıran şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası ikame edilmesini vekaleten arz ve talep ederim.


                                                                                               Av. ......................iş davası örneği

ANKARA  NÖBETÇİ

İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                        :
VEKİLİ              :Av................
DAVALI                        :
                             
D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik 25.00 TL kıdem tazminatı,25.00 TL ihbar tazminatı, 25.00 TL fazla mesai, 25.00 TL yıllık ücretli izin 25.00    TL hafta tatili, 25.00 TL Resmi Bayram ve genel tatil çalışmalarından doğan alacaklar olmak üzere toplam 150.00 TL ödemeye mahkum edilmesi istemidir.
OLAYLAR         :Müvekkil    ........SSK sicil numarası ile   tarihinde    davalıya ait. ünvanlı işyerinde   olarak işe başlamıştır.sabah. Saat 08.00 den 21.00 ‘a kadar, kesintisiz olarak çalışmıştır.Hafta içi iş bitimine göre 23.00 kadar kesintisiz,çalışmıştır. Yıllık izin kullandırılmadığı gibi hafta sonu çalışması devam etmiştir. Genel tatil ve  resmi ve dini  bayramlarda da kesintisiz çalıştırılmıştır.
                                        Müvekkile  en çalıştığında 600.00 TL aylık+yemek şeklinde ücret ödenmiştir.
                                        Müvekkilin yasadan doğan haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bu davayı açma zorunluluğumuzu doğurmuştur.                 
H.SEBEBLER    :4857 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat
DELİLLERİMİZ           :Tanık, işyeri dosyası, SSK kayıtları, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delail
SONUÇ   : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek hususlarla fazlaya ilişkin dava talep ve faiz haklarımız saklı kalmak kaydıyla, iş akdinin fesih tarihinden itibaren kıdem tazminatına  bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ihbar  tazminatına ve yıllık izin alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi , fazla mesai,UBGT,ücret,hafta sonu alacaklarına dava tarihinden itibaren   bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi birlikte alacaklarımıza dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek  faizi, ile birlikte şimdilik
davalının 1-.25.00 TL kıdem tazminatı,
    2-.25.00 TL ihbar tazminatı,
   3- 25.00 TL fazla mesai ücreti,
  4-.25.00 TL yıllık ücretli izin,
  5-.25.00 TL hafta tatili çalışma ücreti,
  6.25.00 TL Ulusal Bayram ve genel tatil  çalışmalarından doğan alacaklar olmak üzere toplam .150.00 TL ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  
                                                                                                                ...../...../.......
                                  

                                                                                                                 Av.................

delil sunulması

İSTANBUL ...İŞ MAHKEMESİNE
                                                                                              Dosya No:.....................

DAVACI                   :...........................
VEKİLİ                     :Av. .....................
DAVALI                   : ..............................................
D.KONUSU              :Beyanlarımızın ve Delillerimizin sunulmasıdır.
DELİLLERİMİZ       :
                                  
          Davalının Beyanları gerçekle bağdaşmayıp yasa hukuk ve hakkaniyete aykırıdır. Şöyle Ki:
Ekli hesap pusulalarında görüldüğü üzere müvekkilin maaşının ......... olduğu sabittir.
Davalının aynı zamanda  müvekkilin sözleşme süresine ilişkin beyanlarıda gerçek dışıdır. Müvekkil ..... yıl çalışma vaadi ile işe alınmış ve sözleşme yapılmıştır. .sözleşme  sunulduğunda bu husus aydınlanacaktır.
..................   tarihinde davalıya ait.Irak Süleymaniye ‘deki şantiyesinde  sabah........ Akşam............ kadar, kesintisiz olarak çalışmıştır. Yıllık izin kullandırılmadığı gibi hafta sonu çalışması devam etmiştir. Genel tatil ve  resmi ve dini  bayramlarda da kesintisiz çalıştırılmıştır. müvekkilin çalışması ............ yılına kadar devam etmiş olup, bu tarihte izne gönderilen müvekkil tekrar çalışma sahasına götürülmemiştir. son .... ay ücreti ödenmemiştir.
Davalının müvekkilin çalışma saatleri iddiası gerçek dışıdır şantiyede kalan ve inşaatta çalışan müvekkilin .... saat çalıştı demek , ırakta resmi bayramda çalışmadı sürekli müvekkilin istirahat halinde olduğu gibi savları doğru değildir.bu husus tanık ifadeleri ile sabit olacaktır.
                    

                                        TANIKLARIMIZ


Ahmet Tursun                 : ...........................
Mehmet Polat                  :.........................................

-------------SSK kayıtları
-------------İşyeri Dosyası
-------------Pasoport kayıtları
-------------Sözleşme örneği                    
------------- Bilirkişi
-------------Hertürlü yasal delail


            DAVALININ DELİLLERİNE KARŞI DELİL HAKKIMIZ SAKLIDIR.


SONUÇ               : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle haklı davamızın kabulüne karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

iş davası

...............  NÖBETÇİ

İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                        :........................... (................................)

VEKİLİ              :Av................................................................Ankara

DAVALI                        :............................................................................
                             
D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik .........TL kıdem tazminatı,.......TL ihbar tazminatı, ..............TL fazla mesai, ...............TL yıllık ücretli izin ..................TL hafta tatili, ................TL Bayram ve genel tatil çalışmalarından doğan alacaklar ........ TL  ücret  olmak üzere toplam .....................TL ödemeye mahkum edilmesi istemidir.

OLAYLAR         :Müvekkil  ............ SSK sicil numarası ile ...................  tarihinde davalıya ait................. ‘deki şantiyesinde  ............. olarak işe başlamıştır.sabah 05.00 Akşam.23.00 kadar, kesintisiz olarak çalışmıştır. Yıllık izin kullandırılmadığı gibi hafta sonu çalışması devam etmiştir. Genel tatil ve  resmi ve dini  bayramlarda da kesintisiz çalıştırılmıştır. müvekkilin çalışması .................. yılına kadar devam etmiş olup, bu tarihte izne gönderilen müvekkil tekrar çalışma sahasına götürülmemiştir. son............ ay ücreti ödenmemiştir.
                                        Müvekkile .....................  aylık+yemek şeklinde ücret ödenmiştir.
                                        Müvekkilin iş akdine haksız ve bildirimsiz olarak son verilmesi ve  yasadan doğan haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bu davayı açma zorunluluğumuzu doğurmuştur.                     
H.SEBEBLER    :4857 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat

DELİLLERİMİZ           :Tanık, işyeri dosyası, SSK kayıtları, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delail

SONUÇ Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek hususlarla fazlaya ilişkin dava talep ve faiz haklarımız saklı kalmak kaydıyla, iş akdinin fesih tarihinden itibaren kıdem tazminatına  bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ihbar  tazminatına ve yıllık izin alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi , fazla mesai,UBGT,ücret,hafta sonu alacaklarına dava tarihinden itibaren   bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi birlikte alacaklarımıza dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek  faizi, ile birlikte
1-..............TL kıdem tazminatı,
2-.............TL ihbar tazminatı,
3- ..............TL fazla mesai ücreti,
4-..........TL yıllık ücretli izin,
5-..............TL hafta tatili çalışma ücreti,
6..............TL UBGT
7-..............TL ücret alacağı olmak üzere toplam .........TL ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  
                                                                                                                ...../...../.......
                                  
                                                                                                               Av.

avukat müvekkil görüşme tutanağı


                                                                   GÖRÜŞME TUTANAĞI

İŞVEREN                              :.......................

ADRES VE TEL                   : .............................

İŞE GİRİŞ TARİHİ              : ........................

SİGORTA BAŞ TARİHİ     : ...........................

İŞYERİNDEKİ GÖREVİ    :.............
İŞYERİNİN ÜNVANI ADRESİ:   ..................

İŞE ARA VERMİŞSE TARİH VE SÜRESİ:


İŞYERİNDEN ÇIKARILMA TARİHİ:


ÇIKARILMA NEDENİ                       :  ...................

İzinli geldi .................... yılı nisan ayına kadar sigorta yatmış.

İstifa veya ibraname adı altında belge imzalandımı:


ÇALIŞMA SAATLERİ                    :    Sabah saat............. Akşam.............. çalışma yeri............................ şirket ...............üretiyordu ................ yılının .... ayında işi devretti.

Hafta sonu çalışılıyormu çalışılıyorsa mesai saatleri :
 
 Çalışıyordu


Dini Bayramlar ve resmi bayramlarda çalışılan gün sayısı ve çalışma saatleri          :

Dini bayramlarda çalışıyordu.

Yıllık İzin Kullanıldımı   kullanıldı ise kaçgün kullanıldı ise belge imzalandımı

Yıllık  kullanmadı .

İşyerinden alınmamış maaş varmı                  : ............. aylık maaş  var SSK Sicil Numarası                                      :   ( Tc ................................)  
ALMIŞ OLDUĞU ÜCRET                         :...............TL +yemek

                                    
  Talep edilenlerKıdem tazminatı    ( x   )
İhbar tazmninatı     (  x  )   
Yılık izin alacağı    (   x  )
Hafta sonu alacağı   (   x  )
Fazla Mesai alacağı (x   )
Resmi  bayram alacağı     ( x    )
Çalışma ücreti(alınmamış maaş) 4 aylı ücret  var.


DAVALI ADI ÜNVANI     :

ADRESİ                                :